Cat
Close

Una ciutat no gira al voltant d’una sola visió, sinó que està formada per un seguit d’actes individuals i està definida pels individus i les institucions que se’n senten part.

Una innovació real es propaga des de baix
En un món global, el lideratge real i positiu de Barcelona només és possible si tothom hi està veritablement involucrat, contribuint amb les seves accions i idees al desenvolupament col·lectiu. Les ciutats i les institucions les fan els individus: és a aquestes persones a qui ens adrecem, a tots nosaltres.

Barcelona, ​​una acció coral
Mitjançant una acció sostinguda, celebrem una Barcelona plural i oberta. Predisposada a la innovació i a la cultura. Per això, destaquem la naturalesa fragmentada i dinàmica de Barcelona; una ciutat amb una identitat coral.

Una acció sostinguda i harmònica
Narrant Barcelona a través de moments de les vides dels seus ciutadans, reivindiquem la reputació i la vitalitat de la nostra ciutat. Desvetllem una Barcelona real i múltiple i impulsem la seva condició de referent global.